UNDERVISNINGSTILBUD

Praktiske undervisningstilbud
for alle klassetrin samt dagtilbud

Her finder du forløb som er udviklet under Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig samt Interreg projektet KursKultur 2.0.

600x600px_web_stereotypen_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: gymnasiet
600x600px_web_job_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: udskoling
600x600px_web_selfie_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: udskoling
600x600px_web_familie_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: mellemtrin
600x600px_web_modell_pro_dr_abc_dk
Vejledning til dansk-tyske børnehavemøder
600x600px_web_modell_rasmus_klump_dk
Vejledning til dansk-tyske børnehavemøder
600x600px_web_modell_hanna_und_mikkel_dk
Vejledning til dansk-tyske børnehavemøder
600x600px_web_modell_2bis4_dk
Vejledning til dansk-tyske skolemøder

Museumstilbud

Kulturakademi lægger vægt på et samarbejde mellem skoler og museer i grænselandet. I regi af Kulturakademi udforsker museer og skoler sammen Region Sønderjylland-Schleswigs kulturarv. Gennem dette samarbejde er der blevet udarbejdet undervisningsforløb, som skoleklasser kan bruge til forberedelsen af museumsbesøg i hjem- eller i nabolandet. Se tilbuddene og temahæfterne i det nedenstående. Temahæfterne kan bruges i forberedelsen af og under selve museumsbesøgene men giver også ideer til det videre arbejde med emnet.

Under nedenstående museumstilbud kan du desuden finde en oversigt over øvrige museumstilbud, der bliver udbudt af museer i Region Sønderjylland-Schleswig.

vorschau_csm_4.2018_1_Kulturakademi_temahaefte_3ccb7788b1

Temahæfte: Hvor går grænsen?

vorschau_csm_heft02_teaser_ribe_haizmann_c3f53ef0c3

Temahæfte: SE! LYT! TEGN!

vorschau_csm_heft03_teaser_web_f57e674416

Temahæfte Hvad kom der ud af istiden?

vorschau_csm_heft04_teaser_15150f084b

Temahæfte: Forske i genstande. En tidsrejse fra 1400 til 2018

Sprogaktiviteter

Sprogmøder, events, konferencer