UNDERVISNINGSTILBUD

Praktiske undervisningstilbud
for alle klassetrin samt dagtilbud

Her finder du forløb som er udviklet under Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig samt Interreg projektet KursKultur 2.0.

Forløb til elevmøder: gymnasiet (stereotype)
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: gymnasiet
Forløb til elevmøder: udskoling (job)
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: udskoling
Forløb til elevmøder: udskoling (selfie)
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: udskoling
Forløb til elevmøder: mellemtrin (familie)
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: mellemtrin
Dansk-tyske fortællestier
Gør dine elever i udskolingen skarpe til at formidle emner gennem mediet “film”.
Kuratorskolen
Deltag i et spændende forløb omkring kulturarv i perioden januar – marts 2023 med dine udskolingselever.
Dansk-tyske filmforløb
Gør dine elever i udskolingen skarpe til at formidle emner gennem mediet “film”.
Arkitektur & Design (ka)
Kun i 2023: Deltag i et forløb om grænseregionens arkitektur og design med dine elever fra gymnasier og ungdomsuddannelser.

Museumstilbud

Kulturakademi lægger vægt på et samarbejde mellem skoler og museer i grænselandet. I regi af Kulturakademi udforsker museer og skoler sammen Region Sønderjylland-Schleswigs kulturarv. Gennem dette samarbejde er der blevet udarbejdet undervisningsforløb, som skoleklasser kan bruge til forberedelsen af museumsbesøg i hjem- eller i nabolandet. Se tilbuddene og temahæfterne i det nedenstående. Temahæfterne kan bruges i forberedelsen af og under selve museumsbesøgene men giver også ideer til det videre arbejde med emnet.

Under nedenstående museumstilbud kan du desuden finde en oversigt over øvrige museumstilbud, der bliver udbudt af museer i Region Sønderjylland-Schleswig.

Temahæfte: Hvor går grænsen?

Temahæfte: Hvor går grænsen?

Temahæfte: SE! LYT! TEGN!

Temahæfte: SE! LYT! TEGN!

Temahæfte Hvad kom der ud af istiden?

Temahæfte Hvad kom der ud af istiden?

Temahæfte: Forske i genstande. En tidsrejse fra 1400 til 2018

Temahæfte: Forske i genstande. En tidsrejse fra 1400 til 2018

Sprogaktiviteter

Sprogmøder, events, konferencer

scrollbutton