UNDERVISNINGSTILBUD

Forløb til dansk-tyske elevmøder: udskoling

Du underviser i udskolingen (tysk: Sekundarstufe I) og vil gerne organisere et elevmøde med en klasse fra nabolandet?

Men du ved ikke helt, hvordan du skal gribe det an? Du har fundet det rigtige sted at starte: I vejledningen ”Generation Selfie – Drejebog for et dansk-tysk elevmøde med digitale medier og internettet som tema” finder du forslag til et undervisningsforløb med aktiviteter til et dansk-tysk elevmøde. Forløbet indeholder aktiviteter til undervisningen både i forberedelsesfasen, under selve elevmødet og i opfølgningsfasen tilbage i klasselokalet. Aktiviteterne tager udgangspunkt i principperne om kooperativ læring og fokuserer på at eleverne i fællesskab arbejder med og på nabosproget på tværs af sprogene.

Målgrupper:

  • Tyskundervisning i 8-9 klasse i Danmark (udskolingen)
  • Danskundervisning i 8-10 klasse in Schleswig-Holstein (Sek. I)

Vejledningen findes både på dansk og tysk. Begge sprogversioner er ens, dvs. de har samme indhold, arbejdsark og andre materialer.

Downloads

  • Tysksproget version: ”Generation Selfie – Drehbuch für eine deutsch-dänische Schülerbegegnung zum Thema digitale Medien und das Internet“
  • Dansksproget version: ”Generation Selfie – Drejebog for et dansk-tysk elevmøde med digitale medier og internettet som tema”
  • Vejledning til dansk-tyske elevmøder

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

[/su_expand]

Downloads


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

Zurück zur Übersicht >

Lignende

Undervisningstilbud

600x600px_web_stereotypen_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: gymnasiet
600x600px_web_job_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: udskoling
600x600px_web_familie_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: mellemtrin
600x600px_web_modell_pro_dr_abc_dk
Vejledning til dansk-tyske børnehavemøder

Undervisningstilbud

til dine elever

gå til undervisningstilbud >