UNDERVISNINGSTILBUD

Temahæfte: Hvor går grænsen?

Dette temahæfte fra museumspartnerne Danevirke Museum og Historiecenter Dybbøl Banke indeholder et læringsforløb med emnerne “grænser” og grænselandets historie. Målgruppen for forløbet er elever i de ældste klasser i grundskolen dvs. fra 7. klasse.

Den nuværende dansk-tyske grænse er i manges øjne en fast og uforanderlig linje, der adskiller sprog, kultur og befolkninger. Set i et historisk perspektiv er den faktisk relativt ny, kun fra 1920. Den er den fredelige konklusion på mange hundrede års konflikt om skillelinjen mellem dansk og tysk. Grænsen deler det gamle hertugdømme Slesvig, der gik mellem Kongeåen i nord og Ejderen i syd.

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

tilbage til oversigten >

LIGNENDE

UNDERVISNINGSTILBUD

Temahæfte: SE! LYT! TEGN!

Temahæfte: SE! LYT! TEGN!

Temahæfte Hvad kom der ud af istiden?

Temahæfte Hvad kom der ud af istiden?

Temahæfte: Forske i genstande. En tidsrejse fra 1400 til 2018

Temahæfte: Forske i genstande. En tidsrejse fra 1400 til 2018

Temahæfte: Nydambåden

Temahæfte: Nydambåden

ØVRIGE UNDERVISNINGSTILBUD

til tilbuddene >

scrollbutton