SPROGAKTIVITETER

Dansk-tysk Lærerkonference 16.11.2023


Konferencen afholdes torsdag den 16. november 2023 på Folkehjem i Aabenraa. Årets titel er ”Samarbejde i praksis/ Partnerschaft in der Praxis”, og der sættes fokus på merværdien af dansk-tyske elevmøder som del af nabosprogsundervisningen.

Efter en introduktion til konferencens tema vil der være 4 parallelle workshops, som i år er rettet mod de forskellige klassetrin og dermed giver deltagerne alderssvarende emner og formater til deres elever samt målrettede forslag til, hvordan man med succes kan gennemføre elevmøder. Her spiller lærernes mindset en stor rolle.

Konferencen afsluttes med en lille foredragsrække om forskellige udflugtsmål til skoleklasser i det nære grænseland. De inviterede eksperter inden for natur, erhverv og kultur vil give tips og inspiration til, hvordan man bedst planlægger og gennemfører en skoleudflugt over grænsen.

Lærerkonferencen henvender sig til danske tysklærere og tyske dansklærere samt lærerstuderende. Lærere fra andre fagområder er også hjertelig velkomne. Danske og tyske sprogkundskaber er dog en forudsætning, idet oplæggene vil være på både dansk og tysk.

Takket være støtten fra Region Sønderjylland-Schleswig opkræves der kun et gebyr på 20,00 Euro / 150 DKK pr. person inkl. forplejning. Lærere fra Schleswig-Holstein, der tilmelder sig over IQSH, skal kun betale 10 Euro, da IQSH yder et særligt tilskud.


Tilmelding

Lærere nord for grænsen tilmelder sig ved Center for Undervisningsmidler i Haderslev https://www.ucsyd.dk/cfu, vælg ”CFU Kurser og arrangementer” og ”Tysk”.

Lærere fra skoler syd for grænsen tilmelder sig gennem IQSH under formix https://formix.info/DAE under DAE0096.

Downloads


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

tilbage til oversigten >

Flere sprogaktiviteter

kuratorenschule_webbild

Kuratorskolen på tur

Museumstur for lærere 13.3.3024
DK_billede fra program

Dansk-tysk Lærerkonference 16.11.2023

Dansk-tysk lærerkonference den 16. november 2023
DK-laererkonference-til-hjemmeside

Dansk-tysk Lærerkonference 10.11.2022

Dansk-tysk lærerkonference den 10. november 2022
Nabosprog NAchbarsprachen

Afslutningskonference om dansk og tysk som nabosprog

Afslutningskonference om nabosprogene dansk og tysk den 10. maj i Roskilde

Sprogaktiviteter

i den dansk-tyske grænseregion

til oversigten >

SPROGAKTIVITETER

Dansk-tysk Lærerkonference 10.11.2022

Konferencen afholdes torsdag den 10. november 2022 på Folkehjem i Aabenraa. Årets titel er ”Sprog i virkeligheden / Echt Sprache”, og der sættes fokus på autenticitet i nabosprogsundervisningen.

Efter en introduktion til konferencens tema vil der være 4 parallelle workshops, hvor deltagerne får ideer til egen undervisningspraksis og rig mulighed for dialog med de øvrige deltagere. Workshopsne vil med udgangspunkt i podcasts, reklamer, rollespil og øvrige spil inspirere til at tage aktuelle emner op i undervisningen og øve virkelighedsnære kommunikative situationer.

Konferencen afsluttes med et højaktuelt oplæg af Mirco Reimer-Elster, der vil tage pulsen på Danmark og Tyskland i lyset af krigen i Ukraine og energikrise.

Lærerkonferencen henvender sig til danske tysklærere og tyske dansklærere samt lærerstuderende. Lærere fra andre fagområder er også hjertelig velkomne. Danske og tyske sprogkundskaber er dog en forudsætning, idet oplæggene vil være på både dansk og tysk.

Takket være støtten fra Region Sønderjylland-Schleswig opkræves der kun et gebyr på 20,00 Euro / 150 DKK pr. person inkl. forplejning. Lærere fra Schleswig-Holstein, der tilmelder sig over IQSH, skal kun betale 10 Euro, da IQSH yder et særligt tilskud.

Tilmelding
Lærere nord for grænsen tilmelder sig ved Center for Undervisningsmidler
i Haderslev https://www.ucsyd.dk/cfu, vælg ”CFU Kurser og arrangementer” og ”Tysk”.

Lærere fra skoler syd for grænsen tilmelder sig gennem IQSH under formix https://formix.info/DAE under DAE0091.

Downloads


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

tilbage til oversigten >

Flere sprogaktiviteter

kuratorenschule_webbild

Kuratorskolen på tur

Museumstur for lærere 13.3.3024
DK_billede fra program

Dansk-tysk Lærerkonference 16.11.2023

Dansk-tysk lærerkonference den 16. november 2023
DK-laererkonference-til-hjemmeside

Dansk-tysk Lærerkonference 10.11.2022

Dansk-tysk lærerkonference den 10. november 2022
Nabosprog NAchbarsprachen

Afslutningskonference om dansk og tysk som nabosprog

Afslutningskonference om nabosprogene dansk og tysk den 10. maj i Roskilde

Sprogaktiviteter

i den dansk-tyske grænseregion

til oversigten >

SPROGAKTIVITETER

Afslutningskonference om dansk og tysk som nabosprog

Tirsdag d. 10. maj 2022 fra kl. 9-16 blev KursKultur 2.0-projektets afslutningskonference om nabosprogene dansk og tysk afholdt på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.

Nabosprog 360° Nachbarsprachen 360°

Foto: Tim Riediger

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

tilbage til oversigten >

Flere sprogaktiviteter

kuratorenschule_webbild

Kuratorskolen på tur

Museumstur for lærere 13.3.3024
DK_billede fra program

Dansk-tysk Lærerkonference 16.11.2023

Dansk-tysk lærerkonference den 16. november 2023
DK-laererkonference-til-hjemmeside

Dansk-tysk Lærerkonference 10.11.2022

Dansk-tysk lærerkonference den 10. november 2022
Nabosprog NAchbarsprachen

Afslutningskonference om dansk og tysk som nabosprog

Afslutningskonference om nabosprogene dansk og tysk den 10. maj i Roskilde

Sprogaktiviteter

i den dansk-tyske grænseregion

til oversigten >

SPROGAKTIVITETER

Efteruddannelse: Nabosprogsdidaktik

Videreuddannelsen fokuserer på fordelene og den praktiske anvendelse af en dansk-tysk nabosprogsdidaktik og brugen af ​​nyudviklet undervisningsmateriale i sprogundervisningen. Didaktikken og materialerne udvikles som en del af Interreg 5A-projektet KursKultur 2.0.

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

tilbage til oversigten >

Flere sprogaktiviteter

kuratorenschule_webbild

Kuratorskolen på tur

Museumstur for lærere 13.3.3024
DK_billede fra program

Dansk-tysk Lærerkonference 16.11.2023

Dansk-tysk lærerkonference den 16. november 2023
DK-laererkonference-til-hjemmeside

Dansk-tysk Lærerkonference 10.11.2022

Dansk-tysk lærerkonference den 10. november 2022
Nabosprog NAchbarsprachen

Afslutningskonference om dansk og tysk som nabosprog

Afslutningskonference om nabosprogene dansk og tysk den 10. maj i Roskilde

Sprogaktiviteter

i den dansk-tyske grænseregion

til oversigten >

SPROGAKTIVITETER

Tidligt møde med Nabosproget – Konference

Konferencen blev gennemført for medarbejdere i danske og tyske dagtilbud. Den havde til formål at styrke arbejdet med nabosprogene tysk og dansk i dagligdagen. Konferencen bød bl.a. på oplæg med inspiration til at bringe kultur og nabosprogene i spil i praksis. Der blev også præsenteret nye sproglige materialer, herunder et teaterhæfte ”På scenen med Hanna og Mikkel”, som skal inspirere til at gennemføre et teaterstykke med børn, hvor de kommer til at bruge nabosproget. Til teaterhæftet er der tilhørende billedkort til et fortælleteater (Kamishibai). Konferencen bød derudover på spændende workshops og materialestande samt på mulighed for at komme i kontakt med andre danske og tyske daginstitutioner. Konferencen fand sted som del af Kurskultur 2.0-projektet og i samarbejde med netværkspartnerne ADS Grenzfriedensbund e.V. og kultKIT.

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

tilbage til oversigten >

Flere sprogaktiviteter

kuratorenschule_webbild

Kuratorskolen på tur

Museumstur for lærere 13.3.3024
DK_billede fra program

Dansk-tysk Lærerkonference 16.11.2023

Dansk-tysk lærerkonference den 16. november 2023
DK-laererkonference-til-hjemmeside

Dansk-tysk Lærerkonference 10.11.2022

Dansk-tysk lærerkonference den 10. november 2022
Nabosprog NAchbarsprachen

Afslutningskonference om dansk og tysk som nabosprog

Afslutningskonference om nabosprogene dansk og tysk den 10. maj i Roskilde

Sprogaktiviteter

i den dansk-tyske grænseregion

til oversigten >

SPROGAKTIVITETER

Dansk-tysk Lærerkonference 11.11.2021

Dette års konference med titlen ”Nabosprog 360°/Nachbarsprachen 360°” så på, hvordan nabosprogene dansk og tysk har det i skolen og samfundet. Deltagerne vil blive inspireret til selv at reflektere over egen sprogundervisning og den generelle italesættelse af målsprogets værdi. Ud over en samtalerunde med inspirationsoplæg som indledning til konferencen var der workshops, hvor deltagerne får konkret inspiration til deres egen undervisningspraksis. Her var det muligt at dykke ned i spændende områder som ”Sprog i naturen”, ”Sprog og fortællinger”, ”Sprog for de yngre” og ”Sprogundervisning i det virtuelle rum”.

Konferencen gennemføres i samarbejde mellem Region Sønderjylland-Schleswig, UCSyd Haderslev, Grenzgenial.dk og Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH).

Dagens præsentationer ligger på højre side og kan downloades.

Link til workshop nr. 3: Sans sproget

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

tilbage til oversigten >

Flere sprogaktiviteter

kuratorenschule_webbild

Kuratorskolen på tur

Museumstur for lærere 13.3.3024
DK_billede fra program

Dansk-tysk Lærerkonference 16.11.2023

Dansk-tysk lærerkonference den 16. november 2023
DK-laererkonference-til-hjemmeside

Dansk-tysk Lærerkonference 10.11.2022

Dansk-tysk lærerkonference den 10. november 2022
Nabosprog NAchbarsprachen

Afslutningskonference om dansk og tysk som nabosprog

Afslutningskonference om nabosprogene dansk og tysk den 10. maj i Roskilde

Sprogaktiviteter

i den dansk-tyske grænseregion

til oversigten >

SPROGAKTIVITETER

Konference Nabosprog – sprognaboer

Konferencen fokuserede på nabosprogene i Tysklands grænseregioner ud fra sproglige, sprogpolitiske og uddannelsesmæssige perspektiver. Konferencen lagde op til udveksling og diskussion om de forskellige nabosprogskonstellationer i forskning og praksis, især i forhold til skoleuddannelse, med oplæg der præsenterede rammebetingelser, initiativer og forskningsperspektiver, og workshops der gav et indblik i aktuelle praksisser og projekter.

Konferencen arrangeres af Institut for Nordiske Studier, Frisisk og Almen Sprogvidenskab ved Kiels Universitet, som er netværkspartner i projektet KursKultur 2.0.

Konferencen afholdes online via Zoom den 3. og 4. september 2021 (fredag/lørdag).

Nærmere oplysninger samt tilmelding:  https://nachbarsprachen-sprachnachbarn.de/dansk/

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

tilbage til oversigten >

Flere sprogaktiviteter

kuratorenschule_webbild

Kuratorskolen på tur

Museumstur for lærere 13.3.3024
DK_billede fra program

Dansk-tysk Lærerkonference 16.11.2023

Dansk-tysk lærerkonference den 16. november 2023
DK-laererkonference-til-hjemmeside

Dansk-tysk Lærerkonference 10.11.2022

Dansk-tysk lærerkonference den 10. november 2022
Nabosprog NAchbarsprachen

Afslutningskonference om dansk og tysk som nabosprog

Afslutningskonference om nabosprogene dansk og tysk den 10. maj i Roskilde

Sprogaktiviteter

i den dansk-tyske grænseregion

til oversigten >

SPROGAKTIVITETER

Tidligt møde med Nabosproget 4

I KursKultur 2.0-projektet blev der i marts og april 2021 gennemført en online kursusrække om fordelene ved et tidligt møde med tysk og dansk til pædagoger og andre interesserede personer for at motivere integrationen af nabosprogene i hverdagen i børnehaven. Der blev i alt holdt 4 faglige oplæg. Vi offentliggør her præsentationerne og outputs samt løbende optagelser og oversættelser fra de enkelte foredrag, så snart de er færdigbearbejdede.

Oplæg 4

17.4.2021: lektor Camilla Hansen (UC SUD): ”Sproglig bevidsthed i de tyske mindretalsbørnehaver”

Link til optagelsen af foredraget: her

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

tilbage til oversigten >

Flere sprogaktiviteter

kuratorenschule_webbild

Kuratorskolen på tur

Museumstur for lærere 13.3.3024
DK_billede fra program

Dansk-tysk Lærerkonference 16.11.2023

Dansk-tysk lærerkonference den 16. november 2023
DK-laererkonference-til-hjemmeside

Dansk-tysk Lærerkonference 10.11.2022

Dansk-tysk lærerkonference den 10. november 2022
Nabosprog NAchbarsprachen

Afslutningskonference om dansk og tysk som nabosprog

Afslutningskonference om nabosprogene dansk og tysk den 10. maj i Roskilde

Sprogaktiviteter

i den dansk-tyske grænseregion

til oversigten >

SPROGAKTIVITETER

Tidligt møde med nabosproget 3

I KursKultur 2.0-projektet blev der i marts og april 2021 gennemført en online kursusrække om fordelene ved et tidligt møde med tysk og dansk til pædagoger og andre interesserede personer for at motivere integrationen af nabosprogene i hverdagen i børnehaven. Der blev i alt holdt 4 faglige oplæg. Vi offentliggør her præsentationerne og outputs samt løbende optagelser og oversættelser fra de enkelte foredrag, så snart de er færdigbearbejdede.

Vortrag 3

17.4.2021: PhD Nadine Kolb (UiT The Arctic University of Norway): ”Immersion: Dansk og tysk i børnehaven”

Her kan du se hele optagelsen: Nadine Kolb

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

tilbage til oversigten >

Flere sprogaktiviteter

kuratorenschule_webbild

Kuratorskolen på tur

Museumstur for lærere 13.3.3024
DK_billede fra program

Dansk-tysk Lærerkonference 16.11.2023

Dansk-tysk lærerkonference den 16. november 2023
DK-laererkonference-til-hjemmeside

Dansk-tysk Lærerkonference 10.11.2022

Dansk-tysk lærerkonference den 10. november 2022
Nabosprog NAchbarsprachen

Afslutningskonference om dansk og tysk som nabosprog

Afslutningskonference om nabosprogene dansk og tysk den 10. maj i Roskilde

Sprogaktiviteter

i den dansk-tyske grænseregion

til oversigten >

SPROGAKTIVITETER

Tidligt møde med Nabosproget 2

I KursKultur 2.0-projektet blev der i marts og april 2021 gennemført en online kursusrække om fordelene ved et tidligt møde med tysk og dansk til pædagoger og andre interesserede personer for at motivere integrationen af nabosprogene i hverdagen i børnehaven. Der blev i alt holdt 4 faglige oplæg. Vi offentliggør her præsentationerne og outputs samt løbende optagelser og oversættelser fra de enkelte foredrag, så snart de er færdigbearbejdede.

Oplæg 2

24.3.2021: lektor Petra Daryai-Hansen (Københavns Universitet): ”Tidlig flersprogethed – praksisanbefalinger”

Link til optagelsen af foredraget: her

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

tilbage til oversigten >

Flere sprogaktiviteter

kuratorenschule_webbild

Kuratorskolen på tur

Museumstur for lærere 13.3.3024
DK_billede fra program

Dansk-tysk Lærerkonference 16.11.2023

Dansk-tysk lærerkonference den 16. november 2023
DK-laererkonference-til-hjemmeside

Dansk-tysk Lærerkonference 10.11.2022

Dansk-tysk lærerkonference den 10. november 2022
Nabosprog NAchbarsprachen

Afslutningskonference om dansk og tysk som nabosprog

Afslutningskonference om nabosprogene dansk og tysk den 10. maj i Roskilde

Sprogaktiviteter

i den dansk-tyske grænseregion

til oversigten >