UNDERVISNINGSMATERIALE
Udskoling

Praktisk dansk dogme-didaktik – Håndbog

Håndbogen Praktisk dansk dogme-didaktik. En litteratur- og mediedidaktisk vejledning til udarbejdelse af tematiske undervisningsforløb er udarbejdet af Ivy York Möller-Christensen.

Dette hæfte er en praktisk håndbog til dansklærere på tyske skoler i Schleswig-Holstein, hvor eleverne har dansk som nabo-, eller fremmedsprog. Men hæftet kan forhåbentlig også helt generelt inspirere lærere inden for andre skoleformer med dansk som undervisningsfag, enten i det danske mindretals skoler i Sydslesvig eller i forbindelse med danskundervisningen i Danmark. Hæftet udspringer af en årelang erfaring med fagvidenskabelig undervisning i litteratur og medier generelt; herunder bl.a. undervisning af kommende lærere fra grundskole- til gymnasieniveau. Dogme-dansk bygger på en række grundpriciper, en række grundlæggende dogmer, som undervisningen tilrettelægges ud fra, og ud fra dette grundmønster har man mulighed for at skrue op eller ned både i relation til sproglig sværhedsgrad og faglig kompetence – fra det meget konkrete til det teoretisk-abstrakte. Forløbene er altså justérbare i sværhedsgrad og består af udskiftelige elementer. Vi kan kalde det Dogme-dansk; et litteratur- og mediedidaktisk koncept til brug for udarbejdelse af tematiske undervisningsforløb, hvor man ud fra en relativ fast grundopskrift kan konstruere forløb, der løbende kan varieres og aktualiseres. Dogme-dansk kan støtte den enkelte lærernes arbejde med at forberede undervisningen, men konceptet lægger også op til et kollegialt og tværfagligt samarbejde.

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

tilbage til oversigten >

Mere Undervisningsmateriale

til Udskoling

hvad er dit yndlingsord 500x500

Hvad er dit yndlingsord?

Lad kreativiteten flyde og leg med ord på dansk, tysk, sønderjysk, frisisk og plattysk.
kuratorenschule_webbild

Kuratorskolen

Grænseegnens kulturarv
DK Arkitektur og design (1) Homepage

Arkitektur & Design

Grænseegnens kulturarv
Spielanleitung Homepage

Plantastica

Spillet har bæredygtighed som emne

Udskoling

Undervisningsmateriale

til materialet >