UNDERVISNINGSMATERIALE
Grænseland

Undervisningsmateriale omkring emnet Reformation

Via materialet vil eleverne få en forståelse for reformationens betydning for Region Sønderjylland-Schleswig.

Eleverne vil få et historisk og geografisk indblik i en periode, der har sat sine tydelige spor i regionen. Dette skal bidrage til, at fremme elevernes forståelse for den nutid, de lever i. Materialet er ikke udtømmende, og der kan inddrages supplerende materiale i større eller mindre omfang. Læremidlet tager hensyn til de danske “Forenklede Fællesmål” i historie samt det tyske curriculum i “Fachanforderungen Religion. Schleswig-Holstein” og “Fachanforderungen Geschichte. Schleswig-Holstein”.

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

tilbage til oversigten >

Mere Undervisningsmateriale

Grænseland

hvad er dit yndlingsord 500x500

Hvad er dit yndlingsord?

Lad kreativiteten flyde og leg med ord på dansk, tysk, sønderjysk, frisisk og plattysk.
kuratorenschule_webbild

Kuratorskolen

Grænseegnens kulturarv
Spielanleitung Homepage

Plantastica

Spillet har bæredygtighed som emne
Klima DE DK

Klimaspil

Dette læringsspil er blevet udviklet i samarbejde med fire partnere, to fra Danmark & to fra Tyskland.

Grænseland

Undervisningsmateriale

til Materialet >