UNDERVISNINGSMATERIALE
Mellemtrin

Sprogklang

Dette materiale lægger op til en nabosprogsdidaktisk tilgang. Det er udviklet med udgangspunkt i et tværsprogligt, dansk-tysk perspektiv, et funktionelt sprogsyn og interkomprehension.

Materialet kan bruges i samspil med sangene og sangteksterne fra KursKultur 2.0-projektet Grænseklang, men også bruges for sig selv. Eleven har mulighed for at opleve og forstå de mange sproglige og kulturelle ligheder og forskelle i det dansk-tyske.

Målet med dette materiale er at skabe en naturlig nysgerrighed for sprog og kultur i nabolandet.

Downloads


01 | Sprachklang-tysk.pdf

til danskundervisningen!

02 | Sprogklang-dansk.pdf

til tyskundervisningen!

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

tilbage til oversigten >

Mere undervisningsmateriale

til Mellemtrin

Klimaspil

Klimaspil

Dette læringsspil er blevet udviklet i samarbejde med fire partnere, to fra Danmark & to fra Tyskland.

Ordforråd

Ordforråd

Medfølgende materiale og link til ordkorpus..

KULTURBIB DK

KULTURBIB DK

Projektet er et e-bogprojekt, hvor skoleelever på begge sider skriver små…

Erik und die Wikinger

Erik und die Wikinger

“Erik und die Wikinger” er et undervisningsmateriale, som giver lærerne en god…

Mellemtrin

undervisningsmateriale

til materialet >

scrollbutton