04c Die perfekte Familie - was ist das eigentlich (Sek. 1)

04c Die perfekte Familie - was ist das eigentlich (Sek. 1)

Die Beschreibung folgt auf Dänisch...

Strukturen til beskrivelsen af de gengivne tematiske undervisningsforløb er udarbejdet af Ivy York Möller-Christensen efter principperne i den tilhørende grundbog Praktisk dansk dogme-didaktik. En litteratur- og mediedidaktisk vejledning til udarbejdelse af tematiske undervisningsforløb. De respektive tematiske undervisningsforløb er udarbejdet af Johanna Gregersen og Elizabeth Jessen, studerende på danskstudiet på Europa-Universität Flensburg.
I forløbet sættes der fokus på forskellige familietyper såsom skilsmissefamilier og familier med "regnbuebørn". Eleverne skal arbejde med at løse konflikter og lære, at nogle af konfliktløsningerne også kan bruges i klassen. Der bliver især lagt vægt på at få eleverne til at arbejde med det danske sprog på en kreativ måde igennem inddragelse af billeder, musik- og filmklip, en billedbog og forskellige øvelser.


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor und Infocenter

Die Region wurde 1997 von deutschen und dänischen Partnern gegründet, um das gemeinsame Leben in der Region sowie deren Entwicklung zu fördern. Geografisch liegt die Region Sønderjylland-Schleswig im äußersten Norden Deutschlands und im äußersten Süden Dänemarks und stellt so das Tor zwischen Nord- und Zentraleuropa dar. Rund 700.000 Menschen leben hier - 450.000 auf der deutschen Seite und 250.000 auf der dänischen Seite. 

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor und Infocenter

Lyren 1
6330 Pattburg

t +45 74 67 05 01
f +45 74 67 05 21

ekulturregion(at)region.dk
wwww.region.de

Kontaktformular

Kontaktformular Kulturakademie

Kontakt