04a Praktisk dansk dogme-didaktik - Handbuch

04a Praktisk dansk dogme-didaktik - Handbuch

Die Beschreibung folgt auf Dänisch...

Håndbogen Praktisk dansk dogme-didaktik. En litteratur- og mediedidaktisk vejledning til udarbejdelse af tematiske undervisningsforløb er udarbejdet af Ivy York Möller-Christensen.
Dette hæfte er en praktisk håndbog til dansklærere på tyske skoler i Schleswig-Holstein, hvor eleverne har dansk som nabo-, eller fremmedsprog. Men hæftet kan forhåbentlig også helt generelt inspirere lærere inden for andre skoleformer med dansk som undervisningsfag, enten i det danske mindretals skoler i Sydslesvig eller i forbindelse med danskundervisningen i Danmark. Hæftet udspringer af en årelang erfaring med fagvidenskabelig undervisning i litteratur og medier generelt; herunder bl.a. undervisning af kommende lærere fra grundskole- til gymnasieniveau. Dogme-dansk bygger på en række grundpriciper, en række grundlæggende dogmer, som undervisningen tilrettelægges ud fra, og ud fra dette grundmønster har man mulighed for at skrue op eller ned både i relation til sproglig sværhedsgrad og faglig kompetence - fra det meget konkrete til det teoretisk-abstrakte. Forløbene er altså justérbare i sværhedsgrad og består af udskiftelige elementer. Vi kan kalde det Dogme-dansk; et litteratur- og mediedidaktisk koncept til brug for udarbejdelse af tematiske undervisningsforløb, hvor man ud fra en relativ fast grundopskrift kan konstruere forløb, der løbende kan varieres og aktualiseres. Dogme-dansk kan støtte den enkelte lærernes arbejde med at forberede undervisningen, men konceptet lægger også op til et kollegialt og tværfagligt samarbejde.

OBS: Indholdet i tillægget ”Ideer til indendørs og udendørs lege s. 56-57, som er opstillet af Elizabeth Jessen stammer fra Elin Fredsteds og Astrid Westergaards udgivelse ”Æ åe o synnejysk”,  (2019), hvor det findes under 'Ordkort, ordlege og udendørs lege'.

Link: til materialet ”Æ åe o synnejysk” 


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor und Infocenter

Die Region wurde 1997 von deutschen und dänischen Partnern gegründet, um das gemeinsame Leben in der Region sowie deren Entwicklung zu fördern. Geografisch liegt die Region Sønderjylland-Schleswig im äußersten Norden Deutschlands und im äußersten Süden Dänemarks und stellt so das Tor zwischen Nord- und Zentraleuropa dar. Rund 700.000 Menschen leben hier - 450.000 auf der deutschen Seite und 250.000 auf der dänischen Seite. 

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor und Infocenter

Lyren 1
6330 Pattburg

t +45 74 67 05 01
f +45 74 67 05 21

ekulturregion(at)region.dk
wwww.region.de

Dateien zum Download
Kontaktformular

Kontaktformular Kulturakademie

Kontakt