UNTERRICHTSMATERIAL
Mittelstufe

Praktisk dansk dogme-didaktik – Handbuch

Die Beschreibung folgt auf Dänisch…

Håndbogen Praktisk dansk dogme-didaktik. En litteratur- og mediedidaktisk vejledning til udarbejdelse af tematiske undervisningsforløb er udarbejdet af Ivy York Möller-Christensen.

Dette hæfte er en praktisk håndbog til dansklærere på tyske skoler i Schleswig-Holstein, hvor eleverne har dansk som nabo-, eller fremmedsprog. Men hæftet kan forhåbentlig også helt generelt inspirere lærere inden for andre skoleformer med dansk som undervisningsfag, enten i det danske mindretals skoler i Sydslesvig eller i forbindelse med danskundervisningen i Danmark. Hæftet udspringer af en årelang erfaring med fagvidenskabelig undervisning i litteratur og medier generelt; herunder bl.a. undervisning af kommende lærere fra grundskole- til gymnasieniveau. Dogme-dansk bygger på en række grundpriciper, en række grundlæggende dogmer, som undervisningen tilrettelægges ud fra, og ud fra dette grundmønster har man mulighed for at skrue op eller ned både i relation til sproglig sværhedsgrad og faglig kompetence – fra det meget konkrete til det teoretisk-abstrakte. Forløbene er altså justérbare i sværhedsgrad og består af udskiftelige elementer. Vi kan kalde det Dogme-dansk; et litteratur- og mediedidaktisk koncept til brug for udarbejdelse af tematiske undervisningsforløb, hvor man ud fra en relativ fast grundopskrift kan konstruere forløb, der løbende kan varieres og aktualiseres. Dogme-dansk kan støtte den enkelte lærernes arbejde med at forberede undervisningen, men konceptet lægger også op til et kollegialt og tværfagligt samarbejde.

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor und Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor und Infocenter

Die Region wurde 1997 von deutschen und dänischen Partnern gegründet, um das gemeinsame Leben in der Region sowie deren Entwicklung zu fördern. Geografisch liegt die Region Sønderjylland-Schleswig im äußersten Norden Deutschlands und im äußersten Süden Dänemarks und stellt so das Tor zwischen Nord- und Zentraleuropa dar. Rund 700.000 Menschen leben hier – 450.000 auf der deutschen Seite und 250.000 auf der dänischen Seite. 

Zurück zur Übersicht >

Mehr Unterrichtsmaterial

für die Mittelstufe

kuratorenschule_webbild

Kuratorenschule

Kulturelles Erbe der Grenzregion
DE Architektur und Design (1) Homepage

Architektur & Design

Kulturelles Erbe der Grenzregion
Spielanleitung Homepage

Plantastica

Das Spiel ist für alle Interessierten zwischen 14 und 99 geeignet
kulturakademi

Reise durch Deutschland

Das Material wurde für Gymnasien in Dänemark entwickelt

Mittelstufe

Unterrichtsmaterial

Zum Material >