SPROGAKTIVITETER

Dansk-tysk Lærerkonference 16.11.2023


Konferencen afholdes torsdag den 16. november 2023 på Folkehjem i Aabenraa. Årets titel er ”Samarbejde i praksis/ Partnerschaft in der Praxis”, og der sættes fokus på merværdien af dansk-tyske elevmøder som del af nabosprogsundervisningen.

Efter en introduktion til konferencens tema vil der være 4 parallelle workshops, som i år er rettet mod de forskellige klassetrin og dermed giver deltagerne alderssvarende emner og formater til deres elever samt målrettede forslag til, hvordan man med succes kan gennemføre elevmøder. Her spiller lærernes mindset en stor rolle.

Konferencen afsluttes med en lille foredragsrække om forskellige udflugtsmål til skoleklasser i det nære grænseland. De inviterede eksperter inden for natur, erhverv og kultur vil give tips og inspiration til, hvordan man bedst planlægger og gennemfører en skoleudflugt over grænsen.

Lærerkonferencen henvender sig til danske tysklærere og tyske dansklærere samt lærerstuderende. Lærere fra andre fagområder er også hjertelig velkomne. Danske og tyske sprogkundskaber er dog en forudsætning, idet oplæggene vil være på både dansk og tysk.

Takket være støtten fra Region Sønderjylland-Schleswig opkræves der kun et gebyr på 20,00 Euro / 150 DKK pr. person inkl. forplejning. Lærere fra Schleswig-Holstein, der tilmelder sig over IQSH, skal kun betale 10 Euro, da IQSH yder et særligt tilskud.


Tilmelding

Lærere nord for grænsen tilmelder sig ved Center for Undervisningsmidler i Haderslev https://www.ucsyd.dk/cfu, vælg ”CFU Kurser og arrangementer” og ”Tysk”.

Lærere fra skoler syd for grænsen tilmelder sig gennem IQSH under formix https://formix.info/DAE under DAE0096.

Downloads


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

tilbage til oversigten >

Flere sprogaktiviteter

kuratorenschule_webbild

Kuratorskolen på tur

Museumstur for lærere 13.3.3024
DK_billede fra program

Dansk-tysk Lærerkonference 16.11.2023

Dansk-tysk lærerkonference den 16. november 2023
DK-laererkonference-til-hjemmeside

Dansk-tysk Lærerkonference 10.11.2022

Dansk-tysk lærerkonference den 10. november 2022
Nabosprog NAchbarsprachen

Afslutningskonference om dansk og tysk som nabosprog

Afslutningskonference om nabosprogene dansk og tysk den 10. maj i Roskilde

Sprogaktiviteter

i den dansk-tyske grænseregion

til oversigten >