SPROGAKTIVITETER

Dansk-tysk Lærerkonference 10.11.2022

Konferencen afholdes torsdag den 10. november 2022 på Folkehjem i Aabenraa. Årets titel er ”Sprog i virkeligheden / Echt Sprache”, og der sættes fokus på autenticitet i nabosprogsundervisningen.

Efter en introduktion til konferencens tema vil der være 4 parallelle workshops, hvor deltagerne får ideer til egen undervisningspraksis og rig mulighed for dialog med de øvrige deltagere. Workshopsne vil med udgangspunkt i podcasts, reklamer, rollespil og øvrige spil inspirere til at tage aktuelle emner op i undervisningen og øve virkelighedsnære kommunikative situationer.

Konferencen afsluttes med et højaktuelt oplæg af Mirco Reimer-Elster, der vil tage pulsen på Danmark og Tyskland i lyset af krigen i Ukraine og energikrise.

Lærerkonferencen henvender sig til danske tysklærere og tyske dansklærere samt lærerstuderende. Lærere fra andre fagområder er også hjertelig velkomne. Danske og tyske sprogkundskaber er dog en forudsætning, idet oplæggene vil være på både dansk og tysk.

Takket være støtten fra Region Sønderjylland-Schleswig opkræves der kun et gebyr på 20,00 Euro / 150 DKK pr. person inkl. forplejning. Lærere fra Schleswig-Holstein, der tilmelder sig over IQSH, skal kun betale 10 Euro, da IQSH yder et særligt tilskud.

Tilmelding
Lærere nord for grænsen tilmelder sig ved Center for Undervisningsmidler
i Haderslev https://www.ucsyd.dk/cfu, vælg ”CFU Kurser og arrangementer” og ”Tysk”.

Lærere fra skoler syd for grænsen tilmelder sig gennem IQSH under formix https://formix.info/DAE under DAE0091.

Downloads


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

tilbage til oversigten >

Flere sprogaktiviteter

kuratorenschule_webbild

Kuratorskolen på tur

Museumstur for lærere 13.3.3024
DK_billede fra program

Dansk-tysk Lærerkonference 16.11.2023

Dansk-tysk lærerkonference den 16. november 2023
DK-laererkonference-til-hjemmeside

Dansk-tysk Lærerkonference 10.11.2022

Dansk-tysk lærerkonference den 10. november 2022
Nabosprog NAchbarsprachen

Afslutningskonference om dansk og tysk som nabosprog

Afslutningskonference om nabosprogene dansk og tysk den 10. maj i Roskilde

Sprogaktiviteter

i den dansk-tyske grænseregion

til oversigten >