UNDERVISNINGSTILBUD

Undervisningsforløb: Bæredygtighed

Undervisningsforløb for tyskfaget i Danmark

Som en del af Interreg-projektet Kurskultur 2.0 blev der igennem tværfagligt projektarbejde og autentiske dansk-tyske elevmøder fremmet interkulturel og tværfaglig læring, samt fremmet elevernes sprogkundskaber i nabosproget dansk og tysk. I denne sammenhæng blev der udviklet tre undervisningsforløb i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon og lærerne af fagene tysk (i Danmark) eller dansk (i Tyskland), der interesserer sig for naturvidenskabelige emner og lærere af naturfagene biologi, geografi, fysik og kemi med gode sprogkundskaber i nabosproget. Undervisningsforløbene er målrettede det 8.-10. klassetrin og fokuserer på aktuelle emner som f.eks. forurenede have, plastikaffald eller lignende emner.

Målgruppe: 8.-10. klasser

Downloads

Undervisningsforløb 1: Upcycling
Undervisningsforløb 2:
Undervisningsforløb 3:
Spil til emnet: Plantastica

Flere oplysninger om det tværfaglige projektarbejde mellem danske og tyske skoleelever inkl. en film om projektet findes her.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Downloads


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

Zurück zur Übersicht >

WEITERE

UNTERRICHTSANGEBOTE

600x600px_web_stereotypen_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: gymnasiet
600x600px_web_job_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: udskoling
600x600px_web_selfie_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: udskoling
600x600px_web_familie_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: mellemtrin

UNTERRICHTSANGEBOTE

für alle Klassenstufen und Altersgruppen

Zu den Angeboten >

scrollbutton