UNDERVISNINGSTILBUD

Undervisningsforløb: Bæredygtighed

Undervisningsforløb for fagene:

Tysk i Danmark

Dansk i Tyskland

Biologi, fysik, kemi i Tyskland og Danmark

Som en del af Interreg-projektet Kurskultur 2.0 blev der igennem tværfagligt projektarbejde og autentiske dansk-tyske elevmøder fremmet interkulturel og tværfaglig læring, fagkundskaberne i de naturvidenskabelige fag biologi, fysik og kemi samt fremmet elevernes sprogkundskaber i nabosprogene tysk og dansk.

I denne sammenhæng blev der udviklet tre undervisningsforløb i tæt samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon og lærerne af fagene tysk (i Danmark) eller dansk (i Tyskland) og lærere af naturfagene biologi, geografi, fysik og kemi på begge sider af grænsen. Undervisningsforløbene er målrettede det 8.-10. klassetrin og fokuserer på aktuelle spørgsmål om emnet bæredygtighed.

I hvert af de tre elevmødeprojekter arbejdede eleverne med et andet fokus på økologisk bæredygtighed, nemlig genbrug og upcycling, havforurening med plastik samt plastikforbrug og muligheder for at undgå brugen af plastik. Samtidig beskæftigede eleverne i de naturvidenskabelige fag sig med spørgsmålet om, hvordan plastik produceres, hvilke stoffer det indeholder, og i hvilket omfang plastaffaldet forurener havet og miljøet.

I hvert af de tre projekter blev der udarbejdet to undervisningsforløb. De blev udformet på en sådan måde, at eleverne først blev forberedt på et eller to fysiske møder – et i Tyskland og et i Danmark – i de respektive sprog- og fagtimer. Elevmøderne blev hver især afsluttet med et produkt, som eleverne havde skabt i fællesskab.

Derudover blev brætspillet “Plantastica” udviklet. Spillet omhandler alle de nævnte bæredygtighedsspørgsmål og blev designet af eleverne i et af projekterne og derefter videreudviklet af alle projektets partnere.

Der blev lavet en lille film om projektet. Den giver indtryk af et af de tre elevmøder (Haderslev – Eckernförde) og giver stemme til både lærerne og de involverede elever. Nærmere oplysninger om projektet og selve filmen findes her.

Målgruppe: 8.-10. klasser

Downloads

Undervisningsforløb 1: Upcycling

De to undervisningsforløb fokuserer på forskellige aspekter af emnet, afhængigt af faget. Der er fokus på forbruget af råmaterialer i produktionen af forskellige produkter til daglig brug, og hvordan man som enkeltperson kan bruge ressourcerne med omtanke, f.eks. ved at genbruge eller upcycle.

Upcycling til tysk i DK og Upcycling til biologi/kemi i DE

Undervisningsforløb 2: Plastik i havet

De to undervisningsforløb fokuserer på forskellige aspekter af emnet, afhængigt af faget. Der er fokus på, hvad plastik er, hvordan det kommer i havet, hvad det betyder for havmiljøet, og hvad den enkelte kan gøre ved det. Projektet viser også, hvordan f.eks. graffitikunstnere gør opmærksom på dette problem i det offentlige rum, og det kulminerer med skabelsen af en fælles skulptur af plastik, der er indsamlet på stranden.

Plastik i havet til tysk/fysik/kemi/biologi i DK og Plastik i havet til dansk i DE

Undervisningsforløb 3: Undgåelse af plastik

De to undervisningsforløb behandler forskellige fokuspunkter af emnet, afhængigt af faget. Der er fokus på spørgsmål som, hvad plastik er, hvilke konsekvenser forbruget og den skødesløse bortskaffelse af plastik har for miljøet, og hvordan den enkelte bevidst kan reducere sit plastikforbrug og dermed bidrage til at nå bæredygtighedsmålene.

Undgåelse af plastik til tysk/fysik/biologi i DK og Undgåelse af plastik til dansk/naturfag iDE

Spil til emnet: Plantastica

Spillet omhandler alle de ovennævnte områder af emnet bæredygtighed. Eleverne kan anvende den viden, de har fået i et af kurserne, og udbygge den på en legende måde. Spillet kan lånes gratis på alle CFU’er i Danmark som klassesæt eller downloades her i en DIY-version.

Plantastica

Flere oplysninger om det tværfaglige projektarbejde mellem danske og tyske skoleelever inkl. en film om projektet findes her.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Downloads


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

Zurück zur Übersicht >

WEITERE

UNTERRICHTSANGEBOTE

600x600px_web_stereotypen_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: gymnasiet
600x600px_web_job_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: udskoling
600x600px_web_selfie_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: udskoling
600x600px_web_familie_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: mellemtrin

UNTERRICHTSANGEBOTE

für alle Klassenstufen und Altersgruppen

Zu den Angeboten >