UNDERVISNINGSTILBUD

Tegn og regn i marsken

Forløbet er beregnet til elever fra 3. til 6. klasse med emnet kunst og/ eller naturvidenskabelige fag

Målgruppe: 3. til 6. klasse

Forløb: Projektet i forbindelse med Interregprojektet KursKultur 2.0 skal bidrage til en øget interesse for den fælles kulturarv i grænselandet og nabolandets kultur og historie.

Indhold:

Tag klassen med på en vandretur i marsklandskabet bag digerne syd for Højer. Undervejs vil eleverne bl.a. blive klogere på diger, stormfloder, bagvand, pumpestationer og sluser. Turen er spækket med spændende historier om kulturlandskabet og de mennesker der har levet på egnen på godt og ondt. Undervejs bliver eleverne aktiveret med forskellige opgaver, der tager udgangspunkt i matematik elle billedkunst alt efter hvad der  på forhånd er aftalt. Der arbejdes med kompetenceområdet geometri og måling og billedfremstilling, hvor de bl.a. skal måle, tegne, regne og arbejde med matematiske begreber som vinkler, areal og rumfang. I billedkunst skal eleverne arbejde tegneteknikker og materialer.
 
Vi begynder og slutter i Højer og turen er ca 4,5 km lang.
 
Husk: Praktisk tøj og fodtøj, der er tilpasset vejr, vand og vind.  Madpakke og drikkelse.

Formidlingsforløbet udbydes til både tyske- og danske skoleklasser. Skoleklasserne aftaler besøget direkte med museet. Vi ønsker at veksle mellem arbejdet med landskaber og kulturhistorie, som er fælles langs Vadehavskysten i både Danmark og Tyskland ved at bruge skolefagene matematik, billedkunst og natur/teknologi. Fagene er universelle, så vi ser ikke umiddelbart en sproglig barriere og er derfor relevante for projektet. Vi har ved Højer fundet eksempler på fælles tysk-danske historier som f.eks. Højerbanen, afvandingen og inddigningen gennem tiderne, der er eksempler på grænseoverskridende projekter.

Downloads


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

Zurück zur Übersicht >

Lignende

Undervisningstilbud

Forløb til elevmøder: gymnasiet (stereotype)
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: gymnasiet
Forløb til elevmøder: udskoling (job)
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: udskoling
Forløb til elevmøder: udskoling (selfie)
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: udskoling
Forløb til elevmøder: mellemtrin (familie)
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: mellemtrin

Undervisningstilbud

til dine elever

gå til undervisningstilbud >

scrollbutton