UNDERVISNINGSTILBUD

Kuratorskolen

Deltag i et spændende forløb omkring kulturarv i perioden januar – juni 2024 med dine udskolingselever.

Formål: Via forløbet Kuratorskolen skal eleverne lære at reflektere over den fælles kulturarv i grænseregionen ved at kuratere deres egen udstilling baseret på kunstværker udvalgt af danske og tyske museer.

Målgruppe: Udskoling, skoler i Region Sønderjylland-Schleswig.

Forløb: Lærerkurset gennemføres tirsdag den 28. november 2023 fra kl. 15-18 på Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, 6330 Padborg. Selve forløbet med klasser gennemføres januar-juni 2024 og kan tilrettelægges fleksibelt efter aftale med partnerklassen.

Indhold: Museumsbesøg, partnermøder, arbejde med en digital undervisningsplatform, kuratering af egen udstilling.

Fag: Historie, billedkunst, samfundsfag, tysk/dansk.

Forventet tidsforbrug: 1 halvdags lærerkursus, 1 formiddag bruges på museumsbesøg sammen med partnerklassen. Derudover er der mulighed for op til 2 yderligere møder med partnerklassen. Der skal desuden påregnes forberedelsestid for læreren til samtlige delaktiviteter i forløbet samt støtte af eleverne ifm. arbejdet med det digitalt tilgængelige undervisningsmateriale og udarbejdelsen/kurateringen af egen udstilling i undervisningsregi.

Omkostninger: Det er gratis at deltage.

Hjemmeside: Kuratorskolen

Tilmelding: Senest den 30. oktober 2023 til kulturregion@region.dk. Der er 8 pladser og tilmelding er først til mølle. Deltagelse forudsætter en partnerklasse på den anden side af grænsen. Hvis ikke skolen har en partnerklasse i forvejen, tildeles en partnerklasse ud fra tilmeldingerne.

Downloads


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

Zurück zur Übersicht >

Lignende

Undervisningstilbud

600x600px_web_stereotypen_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: gymnasiet
600x600px_web_job_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: udskoling
600x600px_web_selfie_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: udskoling
600x600px_web_familie_dk
Vejledning til dansk-tyske elevmøder: mellemtrin

Undervisningstilbud

til dine elever

gå til undervisningstilbud >