UNDERVISNINGSTILBUD

Kuratorskolen

Deltag i et spændende forløb omkring kulturarv i perioden januar – marts 2023 med dine udskolingselever.

Formål: aktiviteten formidler den fælles kulturarv i grænselandet på en interessant og nytænkende måde,
således at børn og unges interesse for og kendskab til den fælles kulturarv øges.

Målgruppe: udskoling, skoler i Region Sønderjylland-Schleswig.


Forløb: lærerkurser gennemføres i november-december 2022, selve forløbet med klasser gennemføres januar-marts 2023. Fokus er på kunst.

Indhold: on-site besøg på museer, arbejde med en digital undervisningsplatform, kuratering af egen udstilling. Suppleret af undervisningsmateriale (p.t. under udvikling).

Fag: historie, billedkunst, samfundsfag, evt. dansk.

Forventet tidsforbrug: 1 halvdags lærerkursus, 1 formiddag bruges på on-site besøg på et museum med klassen, 1 dag tilbringes med partnerklassen hvor egne udstillinger præsenteres. Derudover forberedelsestid for læreren til samtlige delaktiviteter i forløbet, og støtte af elever ifm. udarbejdelse/kuratering af egen udstilling i undervisningsregi.

Omkostninger: det er gratis at deltage.

Forløbet gentages i perioden januar-marts 2024.

Downloads


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere – 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

Zurück zur Übersicht >

Lignende

Undervisningstilbud

Grænseklang
Invitation til musik- og sproglærere nord og syd for grænsen
Dansk-tyske fortællestier
Nyt tilbud til danske og tyske børnehaver.
Dansk-tyske filmforløb
Gør dine elever i udskolingen skarpe til at formidle emner gennem mediet “film”.
Arkitektur & Design
Kun i 2023: Deltag i et forløb om grænseregionens arkitektur og design med dine elever fra gymnasier og ungdomsuddannelser.

Undervisningstilbud

til dine elever

gå til undervisningstilbud >

scrollbutton